Świątynie

Kościoły, cerkwie itd.

Kościół w Czyżowie Szlacheckim

Kościół w Czyżowie szlacheckim powstał w 1453 roku. Fundatorami byli właściciele Czyżowa Szlacheckiego - Czyżowscy. Była to budowla gotycka. Po przejściu części rodu na stronę reformacji kościół stał się zborem kalwińskim. W 1615 roku majątek odziedziczył po bezdzietnym Hieronimie Mikołaj Czyżowski. Mikołaj był katolikiem i świątynia znów stała się kościołem. Budynek z XV wieku został zniszczony podczas najazdów szwedzkich. Więc nie o nim o tu powinienem pisać... Zachowały się po nim informacje u Długosza i w Encyklopedii Powszechnej S. Oldenbrada z 1861 roku. Stał jednak w tym samym miejscu co i obecny kościół - w pobliżu zamku, który tak jak kościół został zniszczony podczas najazdów szwedzkich.

Obrazek

Stary kościół w Chotczy Dolnej

Kościół w Chotczy Dolnej nigdy jakoś szczególnie mnie nie zainteresował. Ciekawość pojawiła się dopiero po lekturze krótkiej informacji z Wikipedii

Parafia i kościół istnieją w Chotczy Dolnej od XV wieku. Na początku XV wieku kościół w Chotczy posiadał kaplicę filialną w Siennie.

Zachowały się w Chotczy dwa zabytkowe kościoły: stary, obecnie opuszczony, nad Wisłą, w bardzo malowniczej okolicy oraz nowy, zbudowany wg projektu Oskara Sosnowskiego w latach międzywojennych w tzw. stylu narodowym.

Ten nowy kościół znajduje się przy samej drodze do Lipska, którą często przejeżdżam jadąc z Janowca do Solca nad Wisłą.

Obrazek

Kościół w Ćmielowie

Dostępne w internecie artykuły o ćmielowskim kościele podają jako czas jego powstania wiek XIV. Wtedy jeszcze był to kościół w Szydłowie, wsi obok osady Ćmielów, w którym istniał już w tym czasie zamek. Gdy w XVI wieku lokowano miasto Ćmielów jego rynek umieszczono właśnie dokładnie w połowie drogi między zamkiem, a kościołem. Kolejne przebudowy z gotyckiego kościoła zrobiły renesansowy, a później barokowy. To co dziś można oglądać to efekt kolejnej przebudowy świątyni w wieku XIX.

Obrazek

Cerkiew w Hrubieszowie

Hrubieszów w swojej historii miał co najmniej 9 cerkwi. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (lub jak piszą katolicy Wniebowzięcia) powstała w latach 1873-1875. Wcześniej w miejscu tym stał kościół katolicki rozebrany w 1785 roku. Budowla posiada 13 kopuł. Źródła co prawda podaję że jest to 13 cebulastych kopuł ale co do jednej z nich nie był bym taki pewien czy mała cebulka na szczycie też ma być liczona. Podobno z taką liczbą kopuł w Europie jest jeszcze tylko jedna cerkiew, w Finlandii.

Obrazek

Kaplica w Polanówce

W obecnej formie kaplica istnieje od roku 1838. Wtedy to przebudowano starszą o niemal 100 lat kaplicę ufundowaną przez Marcjannę z Polanowskich Łabęcką (1743). Fundatorem przebudowy był prawnuk fundatorki - Karol Łabęcki.

Obrazek

Kościoły w Garbowie

Garbów to miejscowość leżąca pośród pagórków przy drodze Warszawa - Lublin. Za sprawą Benedyktynów ze Św. Krzyża powołano tu już na początku XII w. parafię - jedną z 6 obejmujących południowo - wschodnią Polskę.

Obrazek

Kościół w Bełżycach

Bełżyce otrzymały prawa miejskie od Władysława Jagiełły w 1417 jednak pierwsze wzmianki o istnieniu tu świątyni pojawiają się 8 lat później. Był to budynek drewniany. Ponieważ nie zachowały się ślady ówczesnego zamku w Bełżycach, nie można stwierdzić czy kościół znajdował się na jego terenie. Na pewno za to znajdował się na terenach podmokłych, a większość zamieszkujących tu ludzi była pochodzenia niemieckiego.

Obrazek

Kościół w Baranowie nad Wieprzem

Późnobarokowy murowany kościół w Baranowie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Obrazek

Kościół w Osiecku

Utrzymana w stylu neogotyckim świątynia powstawała w latach 1902 - 1907. Autorem projektu był Stefan Szyller.

Obrazek

Kościół w Sobieniach-Jeziorach

Sobienie-Jeziory to osada powstała z rozpadu większej posiadłości biskupów poznańskich o nazwie Sobienie. W XVIII wieku właścicielem części Sobieni był kasztelan łukowski Jacek Jezierski. Rozpoczął on w obecnych Sobieniach Jeziorach produkcję kos mających zastąpić powszechnie dotąd używane w okolicy sierpy. Niewiele czasu minęło i kosy stały się bronią w insurekcji kościuszkowskiej. Ale miało być o kościele... Kościół powstał w 1806 roku wybudowany przez Karola Jezierskiego - syna Jacka Jezierskiego. W 1810 roku Karol Jezierski umieścił nad wejściem do kościoła tablicę pamiątkową.

Obrazek

Strony

Subskrybuj RSS - Świątynie