Kościół w Czyżowie Szlacheckim

Kościół w Czyżowie szlacheckim powstał w 1453 roku. Fundatorami byli właściciele Czyżowa Szlacheckiego - Czyżowscy. Była to budowla gotycka. Po przejściu części rodu na stronę reformacji kościół stał się zborem kalwińskim. W 1615 roku majątek odziedziczył po bezdzietnym Hieronimie Mikołaj Czyżowski. Mikołaj był katolikiem i świątynia znów stała się kościołem. Budynek z XV wieku został zniszczony podczas najazdów szwedzkich. Więc nie o nim o tu powinienem pisać... Zachowały się po nim informacje u Długosza i w Encyklopedii Powszechnej S. Oldenbrada z 1861 roku. Stał jednak w tym samym miejscu co i obecny kościół - w pobliżu zamku, który tak jak kościół został zniszczony podczas najazdów szwedzkich.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Nową świątynię w 1740 roku wzniósł Aleksander Czyżowski. Posiadała ona dwa dzwony z lat 1664 i 1735. Oba zostały zabrane przez okupantów niemieckich w czasie II wojny światowej. Barokową świątynię pokrywała czerwona dachówka. Po zniszczeniu dachu podczas II wojny światowej dach pokryto blachą. Więcej zmian konstrukcyjnych chyba nie wprowadzano. Ma więc Czyżów Szlachecki barokową świątynię z 1740 roku, a nie (jak czasami można przeczytać) świątynię z XV wieku. Jak często się zdarza trudno znaleźć dobre miejsce do zrobienia zdjęcia całej bryły kościoła.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Przy murze kościelnym. Znajoma postać.

Obrazek