Kościół w Ćmielowie

Dostępne w internecie artykuły o ćmielowskim kościele podają jako czas jego powstania wiek XIV. Wtedy jeszcze był to kościół w Szydłowie, wsi obok osady Ćmielów, w którym istniał już w tym czasie zamek. Gdy w XVI wieku lokowano miasto Ćmielów jego rynek umieszczono właśnie dokładnie w połowie drogi między zamkiem, a kościołem. Kolejne przebudowy z gotyckiego kościoła zrobiły renesansowy, a później barokowy. To co dziś można oglądać to efekt kolejnej przebudowy świątyni w wieku XIX.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Dzwonnica powstała w wieku XVIII z fundacji księdza Dziewulskiego. Początkowo posiadała tylko 3 kondygnacje. Czwartą dobudowano w roku 1799, a rok później kanclerz Małachowski, ówczesny właściciel klucza ćmielowskiego ufundował zegar umieszczony na najwyższej kondygnacji.

Obrazek
Obrazek
Obrazek