Cerkiew w Hrubieszowie

Hrubieszów w swojej historii miał co najmniej 9 cerkwi. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (lub jak piszą katolicy Wniebowzięcia) powstała w latach 1873-1875. Wcześniej w miejscu tym stał kościół katolicki rozebrany w 1785 roku. Budowla posiada 13 kopuł. Źródła co prawda podaję że jest to 13 cebulastych kopuł ale co do jednej z nich nie był bym taki pewien czy mała cebulka na szczycie też ma być liczona. Podobno z taką liczbą kopuł w Europie jest jeszcze tylko jedna cerkiew, w Finlandii.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Cerkiew powstała przy poparciu (jej budowa miała być przez władze carskie zadekretowana) i współudziale władz carskich. Jednak i wierni partycypowali w kosztach. Dziś jest ich niewielu w całym powiecie ale cerkiew jest czynna, jako jedna z niewielu w Polsce. Rząd carski ufundował też domy dla personelu cerkwi. Ta szczególna opieka nad życiem duchowym mieszkańców Hrubieszowa (do XIX w. miasto nazywało się Rubieszów) miała i podtekst polityczny. Poprzedniczka cerkwi pw. Zaśnięcia NMP była cerkwią greko-katolicką (przynajmniej przed rozbiorami). Carat zwalczał Unitów podporządkowanych Rzymowi i gdzie mógł wprowadzał na ich miejsce prawosławie. W zasadzie było to działanie przeciwne do prowadzonego za czasów Rzeczypospolitej. Podobieństwa zewnętrzne obu obrządków ułatwiały ruchy w obu kierunkach. W 1938 roku wiele cerkwi ocalało tylko dlatego, że należały do Unitów, pozostające przy prawosławiu nie były w żaden sposób chronione podczas akcji wyburzania. Nie dotyczy to cerkwi hrubieszowskiej, która od początku jest cerkwią prawosławną i chyba miała szczęście znajdować się z dala od Chełmszczyzny gdzie akcja wyburzania była prowadzona najintensywniej.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
W 2010 roku przeprowadzono remont dachu i może jeszcze czegoś...?

Obrazek
Obrazek
Obrazek