Cmentarze Wielkiej Wojny

Cmentarze poległych w walkach w latach 1914-1918

Cmentarz wojenny w Wojsławicach

O istnieniu cmentarza dowiedziałem się od osób opiekujących się nim społecznie. Nie podali jego lokalizacji. Jedynie poinformowali mnie, że trudno jest go odnaleźć. Potraktowałem to jak wyzwanie...


Ostrów-Kolonia - cmentarz wojenny

Cmentarz odnowiony w 1991 roku. Prace tu przeprowadzone to oprócz postawienia pomnika, także podniesienie wału i pogłębienie rowu otaczających teren cmentarza. Zlokalizowany na skraju lasu, na szczycie wzgórza. Dotrzeć do niego można tylko drogami gruntowymi. Brak znaków wskazujących drogę. Zachowały się 3 oryginalne krzyże z inskrypcjami - jeden z nich już w stanie uniemożliwiającym odczytanie danych o pochowanym pod nim żołnierzu.


Cmentarz wojenny w Turce

Cmentarz znajduje się na południowy zachód od Dorohuska (a na północ od zabudowań Turki) przy polnej drodze. Miejsce na mapach oznaczone jest jako "Moskale". W roku 2001 na terenie cmentarza władze gminy postawiły skromny pomnik.


Cmentarz wojenny w Opoczce Małej

O cmentarzu z I wojny światowej w Opoczce Małej dowiedziałem się z umieszczonego na stronie internetowej gminy Annopol wykazu zabytków. Nie ma go na mapach WIG ani żadnych innych z pomocą których usiłowałem go zlokalizować. Być może zachowano o nim pamięć głównie dlatego, że na jego terenie pochowano też żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrześniu 1939 r.? Faktem jest, że cmentarz istnieje i w roku 2007 został odnowiony przez gminę.


Mogiła zbiorowa z I wojny światowej w Ostrowie

W mogile zbiorowej spoczywa prawdopodobnie piętnastu żołnierzy poległych w lipcu 1915 roku. Ich ciała przeniesiono w obecne miejsce w roku 1995 o kilkanaście metrów od poprzedniej lokalizacji przy stromym stoku, który zaczęto wykorzystywać jako kopalnię piachu. Przy mogile przebiega szosa Ostrów-Ewunin.


Cmentarz wojenny w lesie Krzywda koło Lipna

Marcin Dąbrowski podając lokalizację cmentarza napisał, że cmentarz znajduje się w gminie Wilkołaz. Najbliższe zabudowania (400m) należą do wsi Lipno w gminie Zakrzówek. Cmentarz i odległość do niego podawane są przez przydrożny znak miejsca pamięci narodowej (droga Zakrzówek-Wilkołaz). Cmentarz od strony pól oddziela płot, od lasu pozostałości rowu.


Mogiła zbiorowa z I wojny światowej w Zakrzówku

Mogiła zbiorowa w Zakrzówku jest pozostałością istniejącej tu kiedyś kwatery wojennej. Kwatera składała się z 10 mogił zbiorowych i 10 pojedynczych. Jej wymiary to 16 m długości i 5 m szerokości. Obecnie jest to obszar o wymiarach 9 na 2 m. Wg opisu autorstwa Marcina Dąbrowskiego była to mogiła otoczona metalowym parkanem.


Cmentarz wojenny w Maziarni-Pęku

Cmentarz ukryty w lesie. Opisany w Zabytkowych cmentarzach jako cmentarz w miejscowości Pęk. Od paru lat wieś nazywa się Maziarnia-Pęk. Przeglądając archiwalne mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego można zauważyć, że w pobliżu biegła kiedyś droga do Janowa Lubelskiego. Cmentarza na nich nie zaznaczono. Dziś są tu głównie łąki i lasy. I jedna wąska droga biegnąca z Maziarni do Maziarni-Pęku i dalej do Deputatów.


Cmentarz wojenny w Harasiukach

Cmentarz założony w 1915 roku przy drodze z Harasiuków do Lipiny. Na jego terenie pochowano też żołnierzy poległych w roku 1939.


Cmentarz wojskowy w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza

Przez Sandomierz front pierwszej wojny światowej przetaczał się czterokrotnie. Tylko w sierpniu 1914 roku miasto zostało zajęte przez wojska austro-węgierskie bez walki. Później trzykrotnie toczono walki. Jako jedno z miejsc spoczynku poległych żołnierzy wybrano teren sąsiadujący z Cmentarzem Katedralnym przy drodze prowadzącej do Opatowa.


Strony

Subskrybuj RSS - Cmentarze Wielkiej Wojny