Mogiła zbiorowa z I wojny światowej w Ostrowie

W mogile zbiorowej spoczywa prawdopodobnie piętnastu żołnierzy poległych w lipcu 1915 roku. Ich ciała przeniesiono w obecne miejsce w roku 1995 o kilkanaście metrów od poprzedniej lokalizacji przy stromym stoku, który zaczęto wykorzystywać jako kopalnię piachu. Przy mogile przebiega szosa Ostrów-Ewunin.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Spoczywa tu

M. Dąbrowski napisał:
10 żołnierzy rosyjskich i 5 austro-węgierskich (z 4 bośniacko-hercegowińskiego pułku piechoty)
Informacje o mogile pochodzą z: Marcin Dąbrowski, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, s. 139-140