Kościół św. Rocha w Łukowie

Ten drewniany kościółek powstał najprawdopodobniej w 1829 roku. Wezwanie otrzymał takie samo jak i cmentarz - św. Rocha. W swoich dziejach był też kościołem parafialnym (w latach 1838-1865 oraz po kilka miesięcy w latach 1941 i 1951). W latach 90 XX w został poddany generalnemu remontowi ale już podczas remontu w roku 1943 dokonano najbardziej widocznej zmiany - usunięto kopułę "cebulastą" z wieżyczki kościelnej.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Początkowo sądziłem, że kościółek jest starszy i że został przeniesiony na teren cmentarza z miejsca w którym wybudowano nową świątynię. Jednak w tym wypadku jest to budowla wzniesiona od początku na cmentarzu parafialnym.

Obrazek
Obrazek
Obrazek