Kwatera wojenna w Wisznicach

Na cmentarzu parafialnym w Wisznicach znajduje się wydzielona kwatera wojenna. Znajdują się na niej groby z obu wojen światowych.

Obrazek

Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie

Bezpośrednio za tablicą informującą o kwaterze z I wojny znajdują się groby dwóch radzieckich lotników poległych 20 VI 1941 roku.

Obrazek
Dopiero za nimi jest właściwa kwatera z I wojny światowej.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Najbliżej alejki przecinającej cmentarz na dwie części, a jednocześnie najlepiej widoczna jest mogiła oficerów Wojska Polskiego zamordowanych z polecenia Komitetu Rewolucyjnego w Wisznicach w 1939 roku.

Obrazek
Obrazek
Obrazek