Groby powstańców styczniowych w Batorzu

7 września 1863 roku pułkownik Marcin Borelowski-Lelewel przy leśnej drodze do Otrocza przygotowywał ze swoimi podkomendnymi zasadzkę na ścigających ich żołnierzy carskich. Zamiast zaskoczyć ścigających Borelowski wraz z podkomendnymi sami zostali zaskoczeni przez kozaków. Zginął M. Borelowski oraz 30 jego podkomendnych. Dowódca spoczął na cmentarzu parafialnym założonym na terenie dawnego grodziska z VIII-XI w. zwanego "Zamczyskiem Batorego". W 1933 roku, w 70 rocznicę bitwy postawiono pomnik na grobie dowódcy powstańców. Usypano także kopiec w miejscu bitwy. W roku 1992 delegacja węgierska umieściła przy grobie i kopcu rzeźbione słupy, ławki oraz tablice pamiątkowe ku czci poległych w powstaniu styczniowym ochotników węgierskich.

Grób M. Borelowskiego znajduje się przy wale grodziska.


Pokaż Powstania niepodległościowe na większej mapie


Tekst wymagałby zaczernienia liter ale jego treść jest znana. W dwóch językach napisano, że jest to pomnik poświęcony pamięci Węgrów, uczestników powstania styczniowego.Większość informacji o Batorzu dostępnych w sieci mówi, że kopiec na leśnej polanie usypano w 1933 roku, a polegli powstańcy spoczywają na cmentarzu (różnie to bywa ujęte ale nie wspomina się by wszyscy powstańcy spoczywali w jednej mogile z dowódcą). Tymczasem w rejestrze zabytków kopiec jest objętą ochroną mogiłą zbiorową z 1863 roku (wpisana do rejestru w 1993 roku). Wydane w 1995 roku "Zabytkowe cmentarze woj. tarnobrzeskiego" informują, że tu spoczywa 30 podkomendnych M. Borelowskiego.Pomnik z 1933 roku odnowiony "na 40-olecie PRL".