Cerkiew unicka w Kostomłotach

Gdy jechałem do Kostomłotów i nawet gdy już w nich byłem czułem ogólny spokój. Było cicho i upalnie. Teraz gdy szukam materiałów do napisania o cerkwi dla której tam pojechałem jest zupełnie inaczej. Mam tu historię pełną walk religijnych - taki zupełnie inny świat, świat równoległy do którego nie wjeżdżają turyści.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

W wielu miejscowościach po drodze widziałem kamienie, tablice upamiętniające dawne cmentarze unickie. Pod Kostomłotami jest czynny cmentarz unicki. Może powinienem raczej napisać neounicki? Bo i parafia już przecież nie unicka tylko neounicka. Jednak w tekstach o tym miejscu podaje się nazwę "Sanktuarium Unitów Podlasia". Więc mimo dziury w czasie jest tu ciągłość.

Parafia greckokatolicka w Kostomłotach powstała w 1631 roku. W tym samym roku rozpoczęto budowę świątyni. Ale o samej miejscowości zachowane dokumenty wspominają już w roku 1412. Wtedy należała do zakonników z Brześcia Litewskiego - oo. augustianów. W roku 1875 z urzędu wszyscy unici stali się członkami wspólnoty prawosławnej. W 1927 roku znów powstała parafia unicka. Jednocześnie istniała parafia prawosławna. Wg informacji z Wikipedii miało w okresie międzywojennym dochodzić we wsi do wielu konfliktów na tle wyznaniowym. Wojna wcale ich nie zakończyła. Większość mieszkańców wsi wysiedlono na Mazury w ramach Akcji Wisła. Na ich miejsce osiedlono repatriantów ze wschodu oraz innych migrantów. W latach 60 tylko w Kostomłotach funkcjonowała parafia neounicka. Miejsce to stało się celem wielu pielgrzymek członków wspólnoty religijnej katolików obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Przy sanktuarium powstało centrum ekumeniczne. We wsi zaś powstała cerkiew i parafia prawosławna. Działa tu też od 2003 roku monaster prawosławny. I sytuacja zdaje się nabrzmiewać... ale jakoś tego na miejscu nie czułem.

Fragment budynku mieszczącego centrum ekumeniczne

Obrazek
Cerkiew

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Kapliczka (?) obok cerkwi

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Ściana cerkwi widziana od strony kamienia z góry Tabor

Obrazek