"Szwedzka mogiła" w Zienkach

"Szwedzka mogiła" jest kurhanem powstałym ponad 2 i pół tysiąca lat temu, a badania archeologiczne jego powstanie wiążą z kulturą trzciniecką. Nazwa "Szwedzka mogiła" prawdopodobnie została nadana kurhanowi przez mieszkańców powstałej w pobliżu w wieku XVII osady. Osadnicy przybyli tu w okresie wojen szwedzkich lub tuż po ich zakończeniu. Ich osada nazywała się Zapowidy, a później Kolonia Zienki. Jej mieszkańcy obok kurhanu założyli własny cmentarz - unicki - po którym dziś nie ma wyraźnych śladów na powierzchni ziemi poza samotnym krzyżem ustawionym dość niedawno. Po samej osadzie trudno jest odnaleźć ślady - jest to teren ostoi dzikich zwierząt.


Pokaż Nekropolie na większej mapie
Obok mogiły przebiega pieszy "Nałęcz". Od Sosnowicy do mogiły szwedzkiej biegnie on obok cmentarza żydowskiego i miejsca bitwy stoczonej podczas powstania styczniowego.

Teren dawnego cmentarza unickiego.

Kurhan