Cmentarz żydowski w Inowłodzu

Pierwsze informacje o Żydach w Inowłodzu pochodzą z wieku XVI. Do 1820 roku starozakonni w Inowłodzu należeli do kahału w Ujeździe. Prawodpodobnie po utworzeniu przez nich własnej gminy wyznaniowej wybudowali synagogę i założyli cmentarz. Wg Burharda zachowało się około siedemdziesięciu macew. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1831 roku. W spisie 28 nagrobków sporządzonym w 1996 roku przez Benjamina Yaari i Michała Rzeźnika tego najstarszego nagrobka chyba nie ma. Kolejnej inwentaryzacji dokonał Krzysztof Bielawski we wrześniu 2012 roku spisując 53 nagrobki. Cmentarz zdewastowany podczas II wojny światowej znajduje się w lesie tuż przy wyrobiskach kopalni chalcedonitu.

Pokaż Judaika na większej mapie

Korzystałem z informacji zamieszczonych w Wikipedii oraz na stronach portalu Wirtualny Sztetl.