Synagoga w Inowłodzu

Synagoga w Inowłodzu została zbudowana na początku XIX wieku. Zdewastowana podczas II wojny światowej w 1945 roku zniszczona w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Budynek po remoncie służył do roku 1975 jako magazyn. W tym roku podjęto decyzję o umieszczeniu w dawnej synagodze biblioteki publicznej. Trzy lata później rozpoczął się remont budynku na który środki przekazał Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Rozdzielczy czyli Joint. Synagoga od roku 1977 wpisana jest do rejestru zabytków. Obecnie znajduje się w niej sklep.

Pokaż Judaika na większej mapie

Polichromie odkryto podczas remontu prowadzonego w latach 1978 - 1982.
Inskrypcje z modlitwą za panującego władcę. Imię władcy było zmieniane gdy następowały zmiany na tronie.

Znaki zodiaku - jedyne trzy zachowane.

Informacje o synagodze zaczerpnąłem z Wikipedii