Kościół św. Idziego w Inowłodzu

Kościół św. Idziego w Inowłodzu powstał prawdopodobnie z inicjatywy Bolesława Krzywoustego ale tradycja wiąże powstanie kościoła z jego ojcem, Władysławem Hermanem, którego intencją były narodziny męskiego potomka. Potomkiem był Bolesław Krzywousty. Obok kościoła miał znajdować się klasztor benedyktynek. Został on zniszczony podczas najazdu tatarskiego w wieku XIII i nie został już odbudowany. Była to świątynia romańska i pełniła też funkcje obronne. Wiele dawnych cech utraciła w wyniku odbudowy po zniszczeniach powstałych podczas I wojny światowej. Podczas odbudowy podwyższono znacznie wieżę kościoła i bez tego dobrze widocznego z Inowłodza, którego centrum znajduje się w dolinie rzeki Pilicy. Sam kościół znajduje się na wysokiej skarpie. Obok niego znajduje się cmentarz parafialny i punkt widokowy. Od około 1520 roku świątynia była kościołem filialnym parafii, której świątynia główna znajdowała się i znajduje nad brzegiem Pilicy, blisko centrum miasta.

Pokaż Świątynie na większej mapie

Widok na centrum Inowłodza z placu kościelnego. W samym centrum zdjęcia budynek dawnej synagogi.

Dużo o kościele św. Idziego w Inowłdzu napisano na stronie sztuka.net