Stary cmentarz w Wisznicach

Cmentarz założono ok. 1800 roku. Po 108 latach zastąpiony nowym cmentarzem poza terenem zabudowanym. Do 1875 roku służył zarówno katolikom jak i unitom. Po likwidacji unii kościelnej teren cmentarza podzielono na dwie części. Południową użytkowali wyznawcy prawosławia, północną katolicy. Na środku cmentarza stała do okresu międzywojennego niedokończona kaplica cmentarna, której budowę rozpoczęto w połowie wieku XIX. W części prawosławnej dominowały mogiły ziemne. Obecnie zatarte.

Cmentarz znajduje się przy drodze do Białej Podlaskiej.


Pokaż Nekropolie na większej mapie
Część południowa.Część północna.

W części północnej znajduje się kwatera powstańców styczniowych.Właścicielami Wisznic byli Sosnkowscy.Grobowiec rodziny Kraszewskich. Spoczywają w nim m.im. bracia Ignacego Kraszewskiego.Renowację cmentarza przeprowadzono w latach 2007-2009. Prace dofinansował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie wiadomości na temat cmentarza pochodzą z tablicy informacyjnej umieszczonej przy ogrodzeniu cmentarnym.