Cmentarz żydowski w Mordach

Mordy są jednym z najstarszych miast Podlasia. Przywilej lokacyjny otrzymały już w 1488 roku. Nie wiem kiedy zaczęli się tu osiedlać Żydzi. Być może w wieku XVII lub wcześniej. W XIX wieku założono cmentarz przy drodze do Łosic. Przed jego założeniem mieszkający w Mordach Żydzi korzystali najprawdopodobniej ze znacznie starszego cmentarza w Łosicach. W połowie wieku XIX starozakonni stanowili większość mieszkańców Mordów. Ich liczebność spadła po I wojnie światowej. Przyczyną było zapewne bieżeństwo 1915 roku z którego wielu uchodźców już nigdy nie powróciło do swoich rodzinnych domów. W okresie międzywojennym posiadający w Mordach dwie synagogi Żydzi stanowili połowę mieszkańców osady.

Pokaż Judaika na większej mapie
Cmentarz miał zostać zdewastowany po II wojnie światowej. Prawdopdobnie część macew wykorzystano przy budowie rampy kolejowej. Na cmentarzu pozostawiono niewielki fragmenty stel nagrobnych z piaskowca ale nie przydatne do celów budowlanych macewy z granitowych kamieni polnych.


Cmentarz widziany od strony zabudowań Mordów