Zespół pałacowy w Nowym Duninowie

Trzy budynki wchodzące w skład zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Duninowie związane są z rodem Ike-Duninowskich choć to nie oni wznieśli tu pierwszy dwór. Ten najstarszy budynek to przebudowywany wielokrotnie od wieku XV dwór pełniący w wieku XIX rolę pałacyku myśliwskiego. Znajduje się pomiędzy dwoma budynkami wzniesionymi w wieku XIX.


Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie
Pałacyk myśliwski ostatni raz przebudowywano już w wieku XX. Niemal bez zmian pozostaje za to zameczek neogotycki wybudowany pod koniec pierwszej połowy XIX wieku.

W najgorszym stanie znajdował się w roku 2009 pałac główny. Wznoszono go w latach 1862-1876. Po II wojnie światowej siedzibę w nim miała szkoła podstawowa. Od roku 1994 opuszczony, popadał w ruinę. Podczas mojej wizyty otaczały go gęste zarośla.

Widok ogólny pałacu zobaczyć można na zdjęciu zamieszczonym w Wikipedii autorstwa wikipedysty Semu.Więcej informacji o zespole pałacowo-parkowym znaleźć można na stronie Zamki w Polsce