Zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach

Zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach budowano na gruzach istniejącego w tym samym miejscu, w XVI wieku, zamku Zawieprzyckich. Wiek XVII był dla tego zamku Zawieprzyckich serią zmian właścicieli. Ostatni z tej serii - Atanazy Miączyński rozpoczął z pomocą Tylmana z Gameren przebudowę zamku. Obok tej budowli wzniesiono kaplicę i lamus. Większość prac zakończono przed 1680 rokiem. A potem... potem Atanazy został wezwany przez Jana III Sobieskiego na wyprawę pod Wiedeń. Wyruszając złożył w kościele w Kijanach, modląc się pod obrazem posiadającym cudowną moc obietnicę. Obiecał, że po powrocie w miejsce drewnianej świątyni postawi murowaną. Słowa dotrzymał i w Kijanach wymurowano kościół.

Rzut obiektywu na Zawieprzyce z drogi Lubartów - Łęczna

Obrazek

Pokaż Pałace i dwory na większej mapie

Kościół w Kijanach

Obrazek

Atanazy Miączyński oprócz zwykłych łupów przywiózł z sobą spod Wiednia wielu niewolników, których zatrudniono przy pracach budowlanych. Prawdopodobnie to ich rękoma wzniesiono wiele mostów i grobli w podmokłych okolicach Zawieprzyc. Pojawiły się także legendy w których byc może jedyną prawdziwą informacją jest obecność jeńców tureckich we włościach pana Zawieprzyc. Ich zapis publikowano w XIX wieku najpierw w języku niemieckim, a dopiero potem po polsku w powieści Aleksandra Bronikowskiego "Zawieprzyce". Zapoznać się z treścią legendy w dwóch wersjach można na stronie Obrazek
Barokowy zamek lub pałac (różnie się go określa) nie przetrwał do naszych czasów. Spłonął w 1838 roku. Pozostały z niego jedynie ruiny. Jednak zachował się lamus oraz wspominana w legendach kaplica. W takim mniej więcej stanie oglądała ten majątek zapewne i szesnastoletnia Maria Skłodowska przebywając u brata swojego dziadka, który dzierżawił mającek w Zawieprzycach. Wtedy jednak nie było tu jeszcze boiska do piłki nożnej i do koszykówki. W pewnym oddaleniu od całego zespołu, za parkiem znajdują się jeszcze ruiny oranżerii powstałej w XVIII wieku.

Dworek w którym, krótko mieszkała Maria Skłodowska jako nastolatka, a może odwiedzała to miejsce już wcześniej.

Obrazek
Obrazek
Brama wjazdowa na teren dawnego zespołu pałacowo-parkowego.

Obrazek
Obrazek
Lamus

Obrazek
Obrazek
Kaplica

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Widok spod kaplicy na Wieprz.

Obrazek
Ruiny zamku/pałacu

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Widok z ruin na Wieprz

Obrazek
Dalszy ciąg zdjęć ruin zamku/pałacu

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Oranżeria

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek