Włodawa - cmentarz żydowski

Pierwsza wzmianka o Żydach z Włodawy pojawiła się w dokumentach z wieku XVI. Można przyjąć, że ludność wyznania mojżeszowego pojawiła się we Włodawie jeszcze wcześniej. Wiadomo na pewno, że w dwudziestoleciu międzywojennym włodawska Gmina Wyznaniowa posiadała trzy nekropolie z których tylko jedna była czynna. Cmentarze zostały zdewastowane podczas drugiej wojny światowej. Dewastacje trwały i po zakończeniu wojny. Na Nowym cmentarzu (jedynym do dnia dzisiejszego nie zabudowanym) ostatniego pochówku dokonano w roku 1952. Grób pochowanego wtedy partyzanta - Henryka Giejera (Herszla Wirkera lub Gejermana) istniał jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku i był wtedy jedynym grobem na terenie cmentarza. Tymczasem władze lokalne starały się od roku 1956 o zgodę na przekształcenie nekropolii w park miejski. Tak też ostatecznie się stało.


Pokaż Judaika na większej mapie
Na cmentarzu poza mieszkańcami Włodawy spoczywają też żołnierze polscy pochodzenia żydowskiego rozstrzelani w grudniu 1939 roku w pobliżu Włodawy. Sam cmentarz choć został zamieniony w park bardzo różni się od podobnie potraktowanych w Parczewie czy Zwoleniu. Jest zadbany, odwiedzany i na każdym jego rogu można znaleźć informację o tym, że jest to cmentarz.Jest tu też pomnik wystawiony II Warszawskiej Brygadzie Saperów.W treści wykorzystałem informacje zamieszczone w Wirtualnym Sztetlu.