Cmentarze w Sobieszczanach

Cmentarz wojenny w Sobieszczanych (gmina Niedrzwica Duża) został założony obok cmentarza kolonistów niemieckich. Cmentarz ewangelicki powstał w wieku XIX. Dokładna data nie jest jednak znana. Na tablicy informacyjnej zapisano tylko, że na zachowanych nagrobkach odczytać można daty z przełomu XIX i XX wieku. Ale na miejscu odnalazłem tylko jeden nagrobek z inskrypcją. Otoczone jednym płotem cmentarze rozdziela rów. W części wojennej znajdują się: 8 mogił zbiorowych żołnierzy poległych w sierpniu 1914 roku oraz 6 zbiorowych i 31 pojedynczych mogił żołnierzy poległych w lipcu 1915 roku. Oba cmentarze znajdują się przy drodze gruntowej około 100 m od zabudowań wsi.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Rów rozdzielający oba cmentarze.

Cmentarz wojennyCmentarz ewangelickiMarcin Dąbrowski w pracy Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim podał następujące informacje o pochowanych na cmentarzu wojennym:

Pochowano tu około 200 żołneirzy austro-węgierskich (m.in. z 93 pułku piechoty) i rosyjskich, poległych w sierpniu-wrześniu 1914 r. oraz około 60 żołnierzy austro-węgierskich (z 3, 8, 30 lwowskiego i 93 pułku piechoty, 6 i 7 pułku piechoty Landsturm i 24 batalionu strzelców) i około 40 żołnierzy rosyjskich poległych w dniach 16-25 lipca 1915 r.