Zamek w Radomiu

Zamek w Radomiu wg badaczy nie był twierdzą, bardziej rezydencją, czy po prostu siedzibą urzędów i urzędników. Głównym inwestorem był tutaj ostatni Piast na tronie polskim. Najpierw założył gród kilkaset metrów od istniejącego od X wieku grodu obronnego, następnie sfinansował budowę murów miejskich, ratusza i zamku. Nowy Radom zaistniał w roku 1340. Budowa murów to lata 1360-1370. Trzynaście lat później sejm zebrany w Radomiu powołał na tron Polski Jadwigę. Było to pierwsze wydarzenie polityczne związane z Nowym Radomiem i z jego zamkiem. I wcale nie ostatnie. Przez ponad dwa wieki zamek radomski był miejscem w którym powstawała historia. Koniec nastąpił po zniszczeniu zamku i miasta przez wojska szwedzkie w 1656 roku. Zamek już nie podniósł się z upadku.


Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie
Powyższą tabliczkę zobaczyłem przedostając się "na wyczucie" przez Radom. Nie wiedziałem jeszcze która część zachowanego budynku pamięta czasy sejmu radomskiego. Teraz wiem, że tylko najniższa kondygnacja obecnej plebanii. Reszta powstała później.

Elementy pierwotnego zamku są dziś wyeksponowane. Na jednej ze stron "zamkowych" napisano, że widoczne są też strzelnice. Zapewne chodzi o zamurowane okienka najniższej kondygnacji.Zamek stykał się z murami miejskimi. Pozostały ich resztki.

Do poczytania: