Mogiła wojenna w Czernięcinie Poduchownym

Mogiła znajduje się na terenie cmentarza parafialnego. Znalazła się w jego obrębie w roku 1916 po powiększeniu cmentarza w pobliżu którego powstała. W roku 1918 na jej szczycie umieszczono pomnik z nazwiskami ośmiu poległych. Brak informacji o dacie ich śmierci oraz o przydziałach służbowych.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie


Mogiłę tą oglądałem parokrotnie i wciąż mam wątpliwości. Chodzi o powtarzające się nazwiska. W odległości paru kilometrów od tego miejsca znajdują się dwa duże cmentarze na których spoczywają tysiące żołnierzy wszystkich trzech armii prowadzących tu działania wojenne. Brak jest nazwisk pochowanych tam żołnierzy. Domyślałem się raczej, że w Czernięcinie postawiono pomnik na którym wymieniono nazwiska mieszkańców wsi poległych w Wielkiej Wojnie. Ale pewności wciąż nie mam. W kilku internetowych publikacjach opisuje się ten kopiec jako mogiłę z I wojny światowej. I jak dotąd nie spotkałem się z innymi informacjami na jego temat.