Stary kościół w Słupicy

Wieś Słupica (niedaleko Jedlni-Letniska) powstała na początku wieku XIX. Założyli ją na skraju Puszczy Kozienickiej tzw. posaniacy. Byli to mieszkańcy wsi nad Sanem o nazwie Posanie lub Podsanie. Nazwa wsi ma mieć związek ze słupami granicznymi lub częścią pługa. Ta pierwsza wersja wydaje się bliższa prawdy ponieważ zachowały się przekazy mówiące o oddzielaniu się osadników od okolicznej ludności, o słupach granicznych też opowiadano, że wykorzystywali je mieszkańcy Radomia jako pręgierze dla swych niewiernych żon. Z czasem i słupy zniknęły i posaniacy przemieszali się ludnością okolicznych miejscowości. Wieś należała do parafii w Jedlni Kościelnej. Ale w 1939 roku rozpoczęto przygotowania do założenia parafii w samej Słupicy. Wzniesiono kościół. Kościół drewniany, prosty w formie i mały. Jego patronem został św. Andrzej Bobola. Ale parafia została erygowana dopiero w 1946 r.


Pokaż Świątynie na większej mapie
Kościół jest dziś nieużytkowany. Parafia posiada nową, murowaną świątynię.To znak czasu. Już drewniane świątynie nie są sprzedawane kolejnym, powstającym parafiom. Opuszczona świątynia stoi nieużytkowana przy głównej drodze przebiegającej przez wieś. Jest wpisana do rejestru zabytków. Ale nawet w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami zwraca się uwagę, że całkiem dobry stan budynku kościelnego może się szybko pogorszyć gdy nie będzie on użytkowany. I jest całkiem realne zagrożenie.

Posiłkowałem się informacjami z Gminnego Portalu Internetowego gminy Jedlnia-Letnisko, strony internetowej Gwary Polskie oraz serwisu Kościoły drewniane.