Cmentarz żydowski w Zwierzyńcu

Społeczność żydowska Zwierzyńca od początku związana była z kahałem w Szczebrzeszynie. Stan ten utrzymywał się do okresu międzywojennego w wieku XX. Pod koniec wieku XIX w Zwierzyńcu powstała synagoga ale nie było najprawdopodobniej cmentarza. Zwierzynieccy Żydzi chowani byli na cmentarzu w Szczebrzeszynie. Z informacji zamieszczonych w Wirtualnym Sztetlu wynika, że cmentarz nie mógł powstać z powodu utrudnień w zakupie ziemi. Nie było ich już w okresie międzywojennym i być może powstała w 1928 roku samodzielna gmina wyznaniowa zakupiła działkę z przeznaczeniem na cele grzebalne. Znajduje się ona w sąsiedztwie linii kolejowej przebiegającej przez Zwierzyniec.

Obrazek

Pokaż Judaika na większej mapie
Obrazek

Zachowane do dziś nagrobki upamiętniają osoby zmarłe w latach trzydziestych XX wieku. Sam cmentarz określany jest jako jeden z najmniejszych. Jest też miejsce martyrologii - na jego terenie rozstrzeliwano podczas II wojny światowej mieszkańców zwierzynieckiego getta i na miejscu ich też chowano.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek