Kościół w Ortelu Królewskim

Kościół wzniesiono w roku 1706 na miejscu wcześniejszej świątyni powstałej prawdopodobnie w 1660 roku (w 1660 roku erygowano parafię unicką w Ortelu Królewskim). Od 1875 roku cerkiew prawosławna. Kościół katolicki od 1922 roku. Budowla wykonana jest z drewna modrzewiowego. Bale modrzewiowe oszalowane deskami. Dach kryty w całości gontem. Wewnątrz znajduje się wyposażenie z XVIII i XIX wieku. Nad wejściem (jak podają źródła, sam tego nie widziałem) zachował się napis: "Za staraniem prezbitera tej cerkwi Teodora Bieleckiego przez cieślę Nazara".

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obok kościoła kapliczka

Obrazek
Obrazek