Synagoga i dom talmudyczny w Siemiatyczach

Synagoga w Siemiatyczach powstała za sprawą właścicielki miasta w drugiej połowie XVIII wieku - księżnej Anny Jabłonowskiej. Wykorzystując fakt zniszczenia zabudowy miejskiej przez pożar realizowała ona swój "plan zagospodarowania przestrzennego" Siemiatycz. Na drodze jej planom stanął cmentarz żydowski. Mimo braku zgody większości członków siemiatyckiego kahału poprowadziła jednak drogę do swojego pałacu przez cmentarz. W zamian sfinansowała budowę synagogi. W tym celu zaangażowała architekta: Szymona Bogumiła Zuga (tego samego, który dla księżnej przebudował też pałac w Kocku). Synagoga w wyniku zniszczeń wojennych i późniejszych zatraciła swoje cechy stylowe. Obecnie jest siedzibą Domu Kultury.


Pokaż Judaika na większej mapie


Rosnące od frontu drzewa przysłaniają budynek.

Obok synagogi znajduje się neobarokowy budynek z końca XIX wieku w którym prowadzono studia talmudyczne - tzw. Dom Talmudyczny.