Synagoga w Ciechanowcu

Synagoga w Ciechanowcu powstała pod koniec XIX wieku. W okresie tym jeszcze na Ciechanowiec mówiono "mały Białystok". Miasto (a przynajmniej jego część) było prężnym ośrodkiem gospodarczym, głównie za sprawą społeczności żydowskiej stanowiącej tu od końca XVIII wieku zdecydowaną większość mieszkańców. I idąc za myślą Marii i Kazimierza Piechotków można przyjąć, że skoro wzniesiono synagogę murowaną to społeczność Żydów w Ciechanowcu była stosunkowo bogata. A nie jest to pierwsza murowana synagoga w tym mieście.


Pokaż Judaika na większej mapie
Poprzednią murowaną synagogę wzniesiono w wieku XVIII. W tym czasie kahał w Ciechanowcu był czwartym na Podlasiu pod względem liczby należących do niego osób. Zgodę na wzniesienie murowanej bożnicy biskupi obwarowali zakazem organizowania nabożeństw w innych miejscach. Z czasem ograniczenie to straciło znaczenie i w Ciechanowcu poza kilkoma synagogami funkcjonowały też prywatne domy modlitwy. Dodatkowo miasto przecięte granicą Królestwa Polskiego i Rosji posiadało dwa zarządy bożniczne. Rozwijało się też nierównomiernie z powodu odmiennych przepisów ograniczających prawa wyznawców judaizmu jak i odmienne przepisy podatkowe. Do dnia dzisiejszego pozostała jednak tylko jedna synagoga, przy ulicy Mostowej. Zdewastowana podczas okupacji niemieckiej, a po jej zakończeniu wykorzystywana do innych celów. Jest ogrodzona i chyba remontowana (porównując moje zdjęcia ze starszymi zdjęciami zamieszczonymi w Wirtualnym Sztetlu widać, że wymieniono stolarkę okienną i drzwiową)."Rzut oka" z parkingu po drugiej stronie budynku.Wykorzystałem informacje z Wikipedii i z Wirtualnego Sztetlu