Cmentarz żydowski w Kleszczelach

Strona internetowa miasta i gminy Kleszczele podaje, że:

"Do XVI w. miejscowość zamieszkiwała wyłącznie ludność pochodzenia ruskiego, która napływała z Wołynia od wczesnego średniowiecza."

Od 1533 roku królowa Bona, która wykupiła Kleszczele na okres swojego życia czyniła starania by prawosławie zastąpić wyznaniem rzymskokatolickim. Jednocześnie w całym starostwie kleszczelskim obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów. Mieszczanie zajmowali się handlem i rzemiosłem. Głównie z Kleszczeli wywożono chmiel. Zniszczenie miasta w 1777 roku zakończyło jego okres świetności. Już nie mówi się o ośrodku handlowym i rzemieślniczym. Głównym zajęciem mieszkańców Kleszczeli stało się rolnictwo. Powoli też mimo zakazów napływają Żydzi. Jednak najszybszy wzrost liczby ludności żydowskiej w Kleszczelach to druga połowa XIX wieku. Wtedy też powstaje synagoga i prawdopodobnie powstał cmentarz.

Kirkut założono w pobliżu drogi do Czeremchy. Podczas II wojny światowej został zdewastowany. Pozostało kilka zniszczonych nagrobków. Od niedawna jest tu też obelisk upamiętniający kleszczelskich Żydów.


Pokaż Judaika na większej mapie


Cmentarz znajduje się na tyłach zabudowy przy drodze do Czeremchy. Nie prowadzi do niego żadna droga. Jedynie ścieżka biegnąca przez niegdyś w całości ogrodzony teren z ruiną budynku, który mógł być sklepem. Brak znaków wskazujących lokalizację. Na stronach gminy i miasta Kleszczele Żydzi nie pojawiają się w historii. Nie ma też informacji o tym cmentarzu. Żydzi zaś zginęli w większości w 1942 roku w Treblince. Co najmniej jeden z ocalałych ukrywał się po likwidacji getta na terenie Kleszczeli.