Synagoga w Milejczycach

Synagoga w Milejczycach powstała w roku 1927. Jej rozmiary uwarunkowane były popularnością Milejczyc jako miejscowości wypoczynkowej. Przebywało tu tymczasowo wielu Żydów ściągniętych informacjami o leczniczych właściwościach panującego tu klimatu. Murowany budynek zastąpił wcześniejszą, drewnianą synagogę stojącą w tym samym miejscu. Podczas okupacji został zdewastowany. Po wojnie mieściło się w nim kino.


Pokaż Judaika na większej mapie


Synagoga stoi przy ulicy Parkowej. W samym parku przy ogrodzeniu oddzielającym go od synagogi znajduje się mały murek z namalowanymi trzema świątyniami.