Cmentarz żydowski w Milejczycach

Powstanie Milejczyc ma związek z przebiegającym tędy traktem do Brześcia Litewskiego. Było to miejsce wypoczynku podróżnych w wieku XV. W wieku XVI już jest mowa o mieście i konflikcie chrześcijan z napływającymi Żydami. Gmina wyznaniowa żydowska powstała w wieku XVIII. A pod koniec wieku XIX i na początku wieku XX gdy wiele dawnych miejscowości na szlakach handlowych podupadało ominiętych przez linie kolejowe Milejczyce zyskały nową rolę. Stały się miejscowością wypoczynkową. Podobnie jak Otwock otoczone lasami przyciągały letników (szczególnie Żydów) z Warszawy i Białegostoku. W odróżnieniu od Otwocka nie powstały tu jednak sanatoria i lecznice. Z myślą o letnikach, których napływało czasami i kilka razy więcej niż było mieszkańców osady, w 1927 roku wzniesiono tu stojącą po dziś dzień synagogę. A cmentarz żydowski założono w 1865 roku. Jest ogrodzony. Nie ma na jego terenie ani jednej zachowanej w całości macewy.


Pokaż Judaika na większej mapie


Przy wejściu na teren cmentarza umieszczono listę Żydów posiadających na terenie Milejczyc nieruchomości.

Informacje zaczerpnąłem ze stron Wirtualnego Sztetlu