Święta Góra Grabarka

Legenda

Podczas epidemii cholery panującej w Siemiatyczach w 1710 roku jeden z mieszkańców tej miejscowości miał objawienie nakazujące mu udać się na górę w Grabarce z krzyżem. Sen swój opowiedział unickiemu duchownemu, który zorganizował pielgrzymkę mieszkańców miasta do wskazanego miejsca. Po dojściu wielu pielgrzymów piło wodę ze źródła wypływającego spod góry będącej celem ich wędrówki. Ci którzy się tej wody napili - przeżyli zarazę. Po tych wydarzeniach na górze powstać miała kaplica.

Zaraza z 1710 roku jest faktem. Tak jak przynoszenie i pozostawianie krzyży przez pątników. Ten las krzyży był celem mojej wizyty na Świętej Górze Grabarce. Wg map na górze znajduje się osada o nazwie Grabarka-Klasztor. Ale dzieje klasztoru to dzieje znacznie późniejsze niż te legendarne. Zakonnice przybyły tu bowiem w roku 1948 zakładając jedyny w Polsce żeński klasztor prawosławny. Obecnie są w kraju jeszcze trzy inne.


Pokaż Świątynie na większej mapie


Ślady pożaru z 1990 roku

i więcej krzyżyźródło

Świątynia znajdująca się w miejscu dawnej kaplicy powstała w roku 1990, zaraz po spłonięciu poprzedniej świątyni parafialnej z XIX wieku. Ogrodzenie, bramę i zadaszenie nad ujęciem wody z miejscowego źródła zbudowano w ostatnich latach XX wieku. Zwiedzać świątynię można w godzinach 10-17 ale obowiązuje zakaz fotografowania jej wnętrza. Jeszcze niedawno zdjęcia z wnętrza były dostępne na stronie klasztoru - w momencie gdy to piszę galeria jest w przebudowie. Strona Wikipedii poświęcona górze Grabarce zawiera wiele informacji przeze mnie pominiętych.