Cmentarz wojenny w Rokitnie

Cmentarz wojenny powstał w drugiej połowie sierpnia 1915 roku. Wg informacji zamieszczonych na tablicy informacyjnej - znajdującej się przy ogrodzeniu - spoczywa tu około 50 żołnierzy z armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Poza tablicą informacyjną wystawioną przez władze gminy Rokitno można odnaleźć jeszcze jedną. Przymocowana do ogrodzenia tabliczka informuje o spoczywających na terenie cmentarza żołnierzach armii carskiej.