Ruiny zamku w Sielcu

Zamek w Sielcu (w pobliżu Chełma) powstał w końcu XVI wieku. Wznieśli go właściciele okolicznych dóbr - Uhrowieccy. W wieku XVII należał do rodziny Daniłowiczów. Prawdopodobnie Daniłowiczowie przebudowali zamek z którego do dnia dzisiejszego pozostały tylko fragmenty muru i popadająca w ruinę ostatnia z czterech basteja. Resztki muru kurtynowego grożą zawaleniem.


Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie
Nie jestem pewien czy nie o tym samym zamku czytałem, że należał do Rzewuskich i że zniszczony został w wyniku eksplozji składowanego za jego murami prochu.Od strony drogi łączącej Sielec z Chełmem drogę do ruin zamku przecina brama wjazdowa (podczas mojej wizyty zamknięta) ale nie ma ogrodzenia.Obok bramy stoi kolumna z figurą. Brak informacji o fundatorach i dacie jej powstania.