Synagoga w Wojsławicach

Wojsławice stały się na Lubelszczyźnie jednym z pierwszych ośrodków osadnictwa żydowskiego. Już w XV wieku w osadzie przebywali wyznawcy judaizmu. W wieku XVI działał tu kahał. Dwa wieki później Żydzi jednak zostali z Wojsławic wygnani. Wiąże się ten fakt z przybyciem do miasta członków sekty Jakuba Franka. To z ich inspiracji miało dojść do wygnania Żydów pod pozorem dokonania przez nich mordu rytualnego. Wkrótce po Żydach i frankiści opuścili miasto i rozpoczął się w dziejach Wojsławic okres upadku. W 1780 roku (19 lat po wygnaniu) pozwolono ponownie na zamieszkanie Żydów w Wojsławicach. W tym też roku prawdopodobnie powstała tzw. stara synagoga rozebrana na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowała się zaś synagoga "nowa", której data budowy pozostaje nieustalona ze 100% pewnością. Na szczycie fasady zapisano - 1903. Jednak dokumenty wskazują na lata 1890-1894 jako lata budowy.


Pokaż Judaika na większej mapie


Budynek podczas okupacji niemieckiej został zdewastowany. Służył jako magazyn zbożowy i w tej roli też był wykorzystywany w okresie powojennym. W czasach PRL dokonano też przebudowy wnętrza (jego aktualne zdjęcia można zobaczyć na stronach Wirtualnego Sztetlu). W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku synagoga została wyremontowana.