Kościół w Buśnie

Buśno jeszcze w XVIII w. należało do unickiej parafii w Chełmie. W 1783 założono tu filię Unickiego Seminarium Diecezjalnego. Pod koniec tego wieku powstała na miejscu parafia greckokatolicka. Kościół pod wezwaniem Zaśnięcia NMP wzniesiono w roku 1795. Miejscowi katolicy przez cały wiek XIX i początek wieku XX należeli do parafii w Uchaniach. Przez ten okres dzieje parafii greckokatolickiej były dość typowe - została w 1875 roku zlikwidowana, a na jej miejscu zaczęła funkcjonować parafia prawosławna. Świątynia była wciąż ta sama ale wyglądała inaczej niż dzisiaj.


Pokaż Świątynie na większej mapie
W roku 1919 świątynia została odebrana prawosławnym i stała się świątynią katolicką (pw. Wniebowzięcia NMP). I to mimo tego, że wierni Kościoła rzymskokatolickiego stanowili w parafii zdecydowaną mniejszość (w 1918 roku na 115 domów w Buśnie 113 należało do wyznawców prawosławia). Po 1921 roku usunięto kopułę i dobudowano dwie wieże. Cechy stylowe budowla miała utracić już po 1875 roku. O przeszłości przypominają na miejscu cmentarze: unicki, prawosławny i katolicki. Tylko ostatni z nich jest czynny, a pierwszy pozbawiony nagrobków ale upamiętniony.