Cmentarz żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w Józefowie

Cmentarz wojenny na temat którego niewiele potrafię napisać ponad to co zapisano na tablicy informacyjnej.


Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie
To już kolejny cmentarz w okolicach Dorohuska na którym spoczywają w bratnich mogiłach polegli z obu stron frontu 1920r. W Turce był to cmentarz założony jeszcze podczas I wojny światowej. Tu cmentarz założony w roku 1920. Nie odwiedziłem jednak w Dubience cmentarza parafialnego, na którego terenie znajduje się kwatera żołnierzy poległych w 1920 r. A Józefów... To tylko kilkanaście gospodarstw do których jeszcze nie doprowadzono asfaltu. Osada od zachodu graniczy z lasami. Cmentarz zaś znajduje się na jej wschodnim krańcu.


Cytuję:
Mogiła zbiorowa żołnierzy polskich z 27
ochotniczego pułku piechoty, którzy w bohaterskiej
walce, stoczonej tutaj we wsi Józefów w
dniu 10-go sierpnia 1920 roku polegli na
polu chwały.

Oddajmy im hołd... zapomnienie
jest gorsze od śmierci
>