Pałacyk myśliwski w Maziarni Strzeleckiej

Maziarnia Strzelecka to osada położona w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Strzelce. Lasy te w 1875 roku nabył Józef hrabia Zamoyski, a dwa lata później odsprzedał Ordynacji Zamoyskiej. W roku 1903 rozpoczęto i zakończono budowę pałacyku myśliwskiego, który - jak się zaraz okazało - wymagał pilnie przebudowy ponieważ w projekcie nie uwzględniono charakterystyki podłoża. Teren na jakim budynek wzniesiono jest podmokły. Wody gruntowe przesiąkały do piwnic. Przebudowę przeprowadzono pod kierunkiem warszawskiego architekta Jana Heuricha. Od tego momentu do wybuchu I wojny światowej pałac odwiedzany był zimą, gdy jego właściciele organizowali w lasach strzeleckich polowania.


Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie
Zniszczenie wnętrz pałacu nastąpiło głównie w roku 1915. W lipcu dokonali ich żołnierze rosyjscy, w sierpniu żołnierze austro-węgierscy.
Właściciele nie zdecydowali się na remont. Zadłużona Ordynacja planowała sprzedaż dóbr strzeleckich. Zanim to jednak nastąpiło pałac wydzierżawiono w roku 1923. W latach trzydziestych pałac był już własnością Skarbu Państwa. Dziś należy do Nadleśnictwa Strzelce.











Przewidziano możliwość pojawiania się tu, w środku lasów, turystów.



Wykorzystałem informacje zamieszczone na stronie Politechniki Lubelskiej. Tam też zobaczyć można skany planów pałacu i zdjęcia wnętrz (oryginalny dębowy kominek i kasetony) i przeczytać znacznie więcej szczegółów dotyczących przeszłości pałacu.