Cmentarz żydowski w Dubience

Dubienka (powiat chełmski) otrzymała prawa miejskie w 1588 roku od króla Zygmunta III. Chcąc przyspieszyć rozwój tego miasta królewskiego król kilka lat po lokacji wydał przywilej zezwalający na osiedlanie się tutaj Żydów. W wieku XVIII stanowili oni znaczną większość mieszkańców. Z Bugiem miasto łączyło się przez jego dopływ - rzekę Wełniankę. A ponieważ Bug był wówczas rzeką spławną mieszkańcy Dubienki zajmowali się także handlem zbożem spławianym tą rzeką. Z tą działalnością związane były także żydowskie warsztaty szkutnicze.

Cmentarz żydowski w Dubience powstał najprawdopodobniej już pod koniec wieku XVI. Spoczywa na jego terenie jeden z pierwszych cadyków Uri Fajwel. Dziś w prawdopodobnym miejscu jego pochówku znajduje się nagrobek i skrzynka na "kwitełech" zostawiane przez przybywających tu czasami chasydów.


Pokaż Judaika na większej mapie
W galerii zdjęć zamieszczonej na stronach Wirtualnego Sztetlu zobaczyć można macewy, których nie udało mi się na miejscu odnaleźć. Być może skrywała je bujna roślinność przy furcie cmentarnej. Za to z informacji zamieszczonych w Wikipedii dowiedzieć się można, że teren cmentarza nie jest ogrodzony - ta informacja od kilku lat jest nieaktualna. Faktem jednak pozostaje, że teren ogrodzony to nie jest cały teren cmentarza. Jest to tylko jego część środkowa. Na terenie pozostałym są droga i zabudowania.

Furtka nie jest zamknięta na klucz. Dostępu broniły za to wysokie i gęste pokrzywy rosnące tylko przy wejściu.

Podczas II wojny światowej na terenie cmentarza dokonywano masowych egzekucji.