Lapidarium w Siedlcach

Lapidarium powstało w latach osiemdziesiątych XX wieku na części terenu istniejącego w tym miejscu od wieku XVIII cmentarza rzymskokatolickiego z wydzieloną częścią prawosławną. Wokół eklektycznej kapliczki zgromadzono najcenniejsze nagrobki.


Pokaż Nekropolie na większej mapie
Większa część cmentarza została zabudowana (blok w tle kaplicy też najprawdopodobniej stoi na terenie dawnego cmentarza).

Pierwszy z prawej nagrobek pochodzi z cmentarza wojennegospoczywał pod nim niemiecki gubernator wojskowy okupowanych podczas I wojny światowej Siedlec. Obecnie jego szczątki spoczywają na cmentarzu żołnierzy niemieckich w Polesiu (pow. puławski)