Cmentarz żydowski w Sosnowicy

Jak napisano na stronach Wirtualnego Sztetlu: w Sosnowicy prawdopodobnie był kirkut. Sosnowica nie była i nie jest dużą miejscowością. Mieszkało w niej mniej niż 300 wyznawców judaizmu. Kirkut powstał prawdopodobnie w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Nie odnalazłem go na przedwojennych mapach WIG. Gdy mapy te powstawały prawdopodobnie jeszcze cmentarza nie było. Dziś jest miejscem w lesie. Na informacje o tym cmentarzu trafiłem przeglądając opis trasy turystycznej. Słowa "Z Sosnowicy szlak prowadzi obok dawnego cmentarza żydowskiego - kirkutu" były dla mnie wystarczającą zachętą. Do opisu załączono tylko miniaturkę zdjęcia tablicy informacyjnej. Miejsce to jest też zaznaczone na mapie gminy znajdującej się w centrum osady.


Pokaż Judaika na większej mapie
Tablica powstała chyba jako wydruk z pliku graficznego o bardzo małej rozdzielczości. Dlatego szczegóły są rozmazane. Cmentarz żydowski jest zaznaczony jako różowy kwadrat w lesie przy czarnym szlaku turystycznym. Tablicę informacyjną postawiono w 2007 lub wcześniej - długo jej szukałem podczas gdy ona leżała wśród roślin na ziemi.Szlak turystyczny nazywa się "Nałęcz". I taki napis znajduje się na górnej desce. Dolna, mniej czytelna, informuje o cmentarzu.

Punkt na mapie i przewrócona tablica to jedyne dziś znaki przypominające o społeczności żydowskiej Sosnowicy.Strona gminy Sosnowica poświęcona szlakom turystycznym