Pomnik pomordowanych podczas wojny mieszkańców wsi Pikule

Wieś Pikule znajduje się w Lasach Janowskich. 3 X 1942 roku została spacyfikowana przez Niemców. Pomnik upamiętniający pomordowanych wystawiono w latach sześćdziesiątych XX wieku.


Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie
W roku 1921 we wsi mieszkały wg spisu 84 osoby w 14 domach. Mordu dokonano po potyczce do jakiej doszło w pobliżu wsi pomiędzy oddziałem niemieckim i partyzantami z organizacji nazwanej w Wikipedii POW "Racławice". Być może chodzi o jakiś oddział POZ połączonego z ChOW "Racławice"? Akcja odwetowa przeprowadzona na ludności cywilnej jest tu działaniem schematycznym, a o jego skuteczności niech świadczy to, że niecały rok później doszło w okolicy do kolejnej potyczki, tym razem z oddziałem partyzantki komunistycznej.

Skorzystałem z informacji umieszczonych na stronach Wikipedii