Borowie - dwór

Dwór wzniesiono w pierwszej ćwierci XIX wieku na potrzeby właścicieli Borowia - Moszyńskich. Dwór łączył się z obecnie nie istniejącym budynkiem kuchni. Ostatnimi właścicielami byli Popławscy, którzy utracili majątek w wyniki reformy rolnej. Od 1946 roku w budynku dworu funkcjonuje Urząd Gminy. W czasach PRL-u budynek był dwukrotnie przebudowywany.


Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie
Widok od strony stawów oddzielających niegdyś dwór od zabudowań wsi (przywilej z 1548 roku nadający wiosce Jastrzębie prawa miejskie i zmieniający jej nazwę na Borowie nie zmienił charakteru osady - pozostała wsią).O historii wsi i dworu można przeczytać na stronach Gminy Borowie