Stary cmentarz w Bobrownikach

Obecnie mieszkańcy Bobrownik w powiecie ryckim korzystają z cmentarza znajdującego się przy tej samej drodze co cmentarz żydowski, która prowadzi na teren dęblińskiego lotniska (na zachód od zabudowań wsi). Wcześniej (nie wiem od kiedy ani do kiedy) korzystali z cmentarza leżącego na północ od zabudowań, przy granicy lasu. Dojechać do niego można tylko drogami gruntowymi. Ta najczęściej używana zaczyna się przy drodze do Krasnoglin. W miejscu rozwidlenia drogi stoi figura św. Jana Nepomucena. Cmentarza tego nie można nazwać opuszczonym - są tu nawet nowe nagrobki ale na starych grobach.


Pokaż Nekropolie na większej mapie
Poza kilkoma zachowanymi nagrobkami z okresu międzywojennego i późniejszych znaleźć tu można też groby zaliczane do kategorii miejsc pamięci narodowej.

W tym wypadku gdzieś musiał nastąpić błąd przy wpisywaniu roku śmierci pomordowanych. Na nagrobku jest inny niż na tabliczce informacyjnej.Inna mogiła jest młodsza, już powojenna, choć dla pochowanych tu wojna nigdy się nie skończyła.Tragedia rodziny Pytów jest jeszcze dla mnie zagadką. W internecie brak jest na ten temat informacji. Intrygująca jest też sprawa opieki nad ich mogiłą - Niwa Babicka znajduje się kilka kilometrów za Rykami, po ich przeciwnej stronie niż Bobrowniki.
Figura św. Jana Nepomucena znajdująca się przy drodze prowadzącej na cmentarz.