Cmentarz żydowski w Parysowie

Brak jest informacji o dacie założenia cmentarza. Na jednym z nagrobków odnaleziono rok 1854 jako datę śmierci osoby na której grobie macewę umieszczono. Cmentarz ten jest zarazem miejscem w którym pochowano w zbiorowych grobach Żydów z getta w Parysowie zamordowanych podczas likwidacji getta.


Pokaż Judaika na większej mapie
Kirkut znajduje się przy gruntowej drodze do osady Borowie. W latach pięćdziesiątych w jego pobliżu powstała linia kolejowa. Na terenie cmentarza nie zachowały się nagrobki. Po wojnie został on zaorany i posadzono na jego terenie drzewa (podobnie jak w Osiecku). Okoliczna ludność wykorzystywała piaszczyste wzniesienie (zajmowane przez cmentarz) jako dziką kopalnię piachu. Częściowo też jako dzikie wysypisko śmieci. Obecnie teren jest oczyszczony ze śmieci i symbolicznie zabezpieczony przed dalszym rozkopywaniem.

Na pozostałym terenie cmentarza brak na powierzchni śladów przeznaczenia tego miejsca.Brak macew na terenie cmentarza nie oznacza, że zaginęły bez śladu. Dewastację cmentarza rozpoczęli Niemcy podczas okupacji ale dokończyła ją okoliczna ludność wykorzystując elementy ogrodzenia cmentarza oraz pozostałe stele nagrobne w celach budowlanych. W styczniu 2012 roku TVN24 wyemitował poświęcony temu tematowi reportaż.

Drogą gruntową obok cmentarza przebiega szlak rowerowy (zielony). Znaki szlaku zostały jednak skutecznie zniszczone na drogach dojazdowych.