Ruiny zamku w Strzelcach Opolskich

Zamek. Pałac. A dziś ruiny zamku. Zamek w Strzelcach wzniesiono na początku wieku XIV. Prawdopodobnie przylegał do murów miejskich. Miasto umocniono w 1323 roku. Ponieważ nazwa osady pochodzi od strzelców książęcych, których główną działalnością były polowania w otaczających osadę lasach można przyjąć, że właśnie ci strzelcy byli pierwszymi mieszkańcami miasta. Zamek stał się główną siedzibą księcia Alberta - syna księcia Bolesława I. Za panowania Alberta Strzelce były stolicą wydzielonego z księstwa opolskiego księstwa strzeleckiego. Po śmierci Bolesława I w 1366 księstwem samodzielnie rządził jego syn Albert. Po jego śmierci, która nastąpiła dziewięć lat później księstwo było zarządzane przez książąt opolskich lub niemodlińskich. Zamek więc nie był już główną siedzibą księcia. Ostatnim księciem strzeleckim był Bolko V zmarły w 1460 roku.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie
Zamek początkowo składał się z czworobocznej wieży mieszkalnej i murów z fosą. W XV wieku nastąpiła jego przebudowa o której informacji nie znalazłem. Strzelce i zamek znalazły się w granicach Czech. W 1534 roku zanotowano bardzo zły stan zamku. Kolejni właściciele starali się ten stan poprawić. W latach 1562-1596 odbudowę prowadzono na polecenie J. von Rederna (seniora). Budowla już posiadała skrzydła. Von Redern jedno skrzydło odbudował od fundamentów, drugie tylko odrestaurował. Koszty odbudowy poniosło miasto. Choć nadal była to warownia to już utrzymana w stylu renesansowym. Kolejne zmiany nastąpiły w wieku XIX. Hrabia Andrzej Maria Renard wybudował między innymi wieżę zamkową. Resztki pierwotnych budynków odnaleźć można dziś tylko w budynku bramnym zamku. Zamek i miasto zniszczono w 1945 roku po jego zdobyciu przez Armię Czerwoną. Odbudowy zamku nigdy nie podjęto.

Obrazek
Obrazek
Hrabia Renard był hodowcą koni. Posiadał stadninę w Olszowej. Obok pałacu wzniósł Masztalarnię w której na raz przebywać mogło 50 koni.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Wieża ratusza w oknie pałacu.
Obrazek
Obrazek
I sam ratusz.
Obrazek
Informacje na temat zamku odnaleźć można na niżej podanych stronach:
http://www.strzelceopolskie.pl/serwis/index.php?id=126
http://www.zamki.pl/?idzamku=strzelceopolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelce_Opolskie
http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/strzelce-opolskie-zamek-i-legenda