Cmentarz wojenny w Piotrowicach (gm. Strzyżewice)

Cmentarz znajduje się na zachodnim skraju wsi, przy drodze. Z dwóch stron zachowały się dobrze otaczające cmentarz rów i wał ziemny. Teren cmentarza porastają drzewa. Brak krzyży na zachowanych mogiłach.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Jak napisał M. Dąbrowski:

Cytuję:
Składał się z 21 mogił zbiorowych i 15 pojedynczych. Zachowało się 15 podłużnych kopców (...) Pochowano tu 320 żołnierzy austro-węgierskich i 248 rosyjskich poległych w 1914 i 1915 r.Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek