Kościół w Kosyniu

Wieś leży w gminie Wola Uhruska. Patronem kościoła jest św. Stanisław Kostka. Budowlę wzniesiono w latach 1889-1890. Wcześniejsza świątynia w Kosyniu była wykonana z drewna i spłonęła w 1877 roku. Projektantem świątyni murowanej był Wiktor Iwanowicz Syczugow, który nadał jej styl bizantyjsko-rosyjski (na tablicy informacyjnej napisano: bizantyjsko-klasycystyczny). W 1908 roku budowlę wyremontowano. Świątynia nie służyła w tym czasie katolikom, miała też innego patrona.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie
Kosyń do wysiedlenia w 1946 roku zamieszkiwała duża społeczność prawosławna. Z urzędu w 1875 roku przestała wyznawać grekokatolicyzm i przeszła na prawosławie. Tak samo jej świątynia przestała być w tym samym roku greckokatolicką i stała się prawosławną. Zmiana taka często spotykała się z oporem społeczności lokalnej. Czy to mogło być przyczyną zniszczenia starej, drewnianej świątyni? Tego nie wiem. W okresie międzywojennym w Kosyniu miała swoją siedzibę parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wzniesiona pod koniec XIX wieku świątynia posiadała wykonany w Warszawie przez pracownię Prechnera ikonostas. Ikony z których się składał pochodziły z Moskwy. Wieża kościoła zwieńczona była cebulastym hełmem. Patronem świątyni był św. Jan Chrzciciel.

Po przekazaniu świątyni katolikom sprowadzono do świątyni z Janowa Podlaskiego barokowy ołtarz. Podczas remontu w 1966 roku usunięto cebulasty i zamontowano ośmioboczny hełm.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Informacje pochodzą z Wikipedii i z tablicy informacyjnej przy kościele.