Cmentarz wojenny w Cycowie

Cmentarz wojenny w Cycowie powstał po przejściu frontu w 1915 roku. Kolejnych pochówków na jego terenie dokonano po bitwie w wojnie polsko-bolszewickiej. Zachowało się kilka krzyży umieszczonych na mogiłach żołnierzy poległych w sierpniu 1915 roku. Na pewno nie wszystkie. Brak informacji o liczbie poległych z tego okresu.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie
Bój stoczony przez 7 Pułk Ułanów w okolicy Cycowa przyćmił zdarzenia z roku 1915. Na tablicy informacyjnej umieszczono jednak wpis, który na pewno nie jest w pełni prawdziwy, a odnoszący się do poległych w roku 1915:


Cytuję:
Cmentarz upamiętnia 7 poległych w boju ułanów 7 Pułku oraz żołnierzy innych narodowości z czasów I wojny światowej.Powyższe zdanie sugeruje, że polegli ułani byli innej narodowości niż żołnierze polegli w I wojnie światowej. Nie jestem pewien czy słusznie.

Widok drogi prowadzącej na cmentarz z szosy Włodawa - Lublin

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Pomnik wystawiony ułanom z 7 Pułku

Obrazek

Obrazek

W porównaniu z treścią z tablicy informacyjnej dziwi napis umieszczony na pomniku. Tu wymienia się 5 ułanów znanych i 8 nieznanych (na tablicy wspomniano obecność 7 poległych ułanów)

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zachowały się tylko te 4 żeliwne krzyże i jeden pomnik nagrobny. Wszystkie umieszczone są na jednej kwaterze. Na pozostałych stoją krzyże brzozowe.

Obrazek

Obrazek

Obrazek