Synagoga w Tarnogrodzie

Wybudowana w 1686 roku synagoga była już trzecią z kolei bożnicą w Tarnogrodzie. Dwie pierwsze były budowlami drewnianymi i uległy zniszczeniu. Synagoga murowana była budowlą barokową. Utraciła barokowe cechy w wyniku późniejszych przebudów. Do pierwotnej barokowej bryły najpierw dobudowano od północy babiniec. W XIX wieku w miejscu istniejącego wcześniej od zachodu przedsionka wzniesiono na całej szerokości budynku piętrową przybudówkę. Na jej piętrze znajdował się drugi babiniec. Przebudowano także dach budynku. W trakcie tych zmian zniknęły z elewacji elementy barokowe. Z zewnątrz budynek uzyskał wygląd utrzymany w stylu klasycystycznym. I taki zachował się do dnia dzisiejszego.

Obrazek

Pokaż Judaika na większej mapie
W okresie II wojny światowej rozebrano nigdy już nie odbudowany pierwszy babiniec od strony północnej. Sam budynek uległ największym zniszczeniom wewnątrz. Okupanci urządzili w nim stajnie. Po wojnie były tu magazyny Gminnej Spółdzielni. W latach 1985-1990 władze lokalne budynek wyremontowały z przeznaczeniem na bibliotekę i Dom Kultury.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek