Kościół w Dołhobrodach

Obecny kościół w Dołhobrodach wybudowano na przełomie lat 20 i 30 XX-go wieku. Zastąpił on drewnianą świątynię z roku 1701 powstałą z fundacji Radziwiłłów. W 1875 roku cerkiew odebrano grekokatolikom i umieszczono przy niej prawosławnego popa. Parafian z urzędu uznano za prawosławnych. Nie odbyło się to spokojnie. Dołhobrodzianie jak mogli tak bronili dostępu do świątyni. Wyznaczali warty, odbierali popom klucze. Władze za te czyny jak i za samowolne modlitwy w cerkwi w obrządku greckokatolickim spotykały parafian dołhobrodzkich represje. Przepisani na prawosławie nie akceptowali tej decyzji.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Gdy z bieżeństwa powrócił do Dołhobrodów pop i za zgodą okupacyjnych władz niemieckich chciał otworzyć świątynię zamkniętą od roku 1915 parafianie wystąpili ponownie przeciwko prawosławiu. Zgromadzony tłum został rozpędzony dopiero przez żołnierzy niemieckich przybyłych na wezwanie duchownego prawosławnego. Wiele osób podczas rozpędzania poraniono, najwięcej kobiet stojących w pierwszych szeregach obrońców świątyni przed powrotem prawosławia. Im poświęcono stojący obok kościoła kamień i tablicą pamiątkową.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek